نویسنده = چهره نژاد، صغرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و قانونی خسارت افت ارزش خودرو در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-60

10.22054/irisk.2018.253.1000

لطیف حنیفه زاده؛ صغرا چهره نژاد


شماره‌های پیشین نشریه