تأثیر عوامل نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بیمه ایران و کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شناخت عوامل مؤثر بر صنعت بیمه، زمینه را برای افزایش کارایی و اثربخشی فراهم می‌کند و در این میان، متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی می­توانند بسیار تأثیرگذار باشند. به عبارتی،با شناخت این عوامل و سیاست‌گذاری بیمه­ای مطلوب می­توان انتظار داشت زمینه برای رشد و بالندگی این صنعت فراهم گردد.
در این مطالعه به بررسی اهمیت و تأثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بیمه ایران و ده کشورمنتخب در سال­های 2002 تا 2010 پرداخته شده است.با توجه به مبانی نظری و بررسی متون نظری موضوع، در بررسی عملکرد نهادها، از شاخص­های مختلفی همچون آزادی اقتصادی، شاخص حکمرانی، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد اقتصادی در قالبروش حداقل مربعات تعمیم‌یافته و داده­های تابلویی(ادغامی)استفاده شده است.
نتایج نشان می­دهدتولید ناخالص داخلی سرانه به‌عنوان متغیر جانشین برای توسعه نهادی، دارای اثر منفی و معنی­دار بر تمرکز صنعت بیمه است. همچنین آزادی اقتصادی به‌عنوان متغیر نهادی دیگر نیز اثر منفی معنی­داری بر تمرکز صنعت بیمه داشته است. اجزای شاخص حکمرانی لزوماً اثرات مشابهی بر تمرکز در نمونه­ مورد مطالعه نداشته­اند. دو متغیر سطح کیفیت قوانین و مقررات و میزان حاکمیت قانون دارای اثر منفی بر نسبت تمرکز بودند؛در حالیکه سطح کنترل فساد و حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، اثرهای مثبت بر تمرکز داشتند. دو سطح ثبات سیاسی و کارایی دولت هم تأثیر معنی­داری بر تمرکز نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of Macroeconomic and Institutional factors on the Structure of the Country’s Insurance Industry: The case of I.R. of Iran and some other Selected Countries

نویسنده [English]

  • Abdolrasoul Ghasemi
چکیده [English]

To identify factors influencing the insurance industry, could set a foundation to increase its efficiency as well as effectiveness. In this respect, macroeconomic and Institutional factors are capable of having a very effective role. By identifying such factors and making the appropriate policies, it is expected that preliminaries to the industry’s growth and advancement are established. The influence and importance of Macroeconomic and Institutional factors on the structure of the I.R. of Iran Insurance Industry and some other selected nations for the 2002-2010 time interval is studied in this research. Reviewing the literature and taking the basic theories into the consideration, some indicators like the economic freedom, the governance indicator, natural logarithm of GDP per capita, and the economic growth present the basis of the studyto evaluate the institutions’ performance under the generalized least squares estimator in addition to the integrated panel data model. The results indicate that the natural logarithm of GDP per capita as a proxy for development of institutions negatively affects the concentration ratio of the insurance industry at a significant level.  Moreover, economic freedom as another institution factor was proved to have a significantly negative effect on the concentration ratio of the insurance industry. Components of the governance index however, were not observed to have the same impact on the concentration with the study case. Both the regulatory quality, and the rule of law show a negative and statistically significant effect on the concentration ratio.While the level of accountability,voice,and corruption control provided positive effect on the concentration ratio, but the level of the political stability, and the level of government effectiveness did not present any significant impact on the concentration ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Industry structure
  • concentration Ratio
  • Institutional Factors
  • Macroeconomic factors